Waterschapsverordening 2024

Eigenschappen

Label (nl)Waterschapsverordening 2024
Datum vaststelling2023-12-20
Vastgesteld doorAlgemeen Bestuur
CVDRhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707248

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
GHG (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
GLG (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
HAS-kast (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
KRW-oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN 6600-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN 6646 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN 6966 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN 12566-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN 13284-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN 872 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 10301 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 11732 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 11885 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 12846 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 13395 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 14688-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15587-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15587-2 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15680 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15681-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15681-2 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 15682 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 17294-2 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 17852 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 17993 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 5667-3 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 5815-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 5815-2 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 6878 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-EN-ISO 9377-2 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-ISO 15705 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-ISO 15923-1 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
NEN-ISO 5663 (NEN-norm)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
beheersmaatregel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
belanghebbende (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
bemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
beschermingszone (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
beschoeiing (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
binnenberm (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
binnendijks (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
binnensloot (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
binnentalud (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
boogboring met bentoniet (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
boorstaat (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
damwand (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
deklaag (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
dijklichaam (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
doorstroomprofiel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
droge sloot (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
dwarshaven (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
dämmer (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
eerste vaste zandlaag (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
eerste watervoerend pakket (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
erosiebestendige bekleding (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
fauna-uitstapplaats (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
flauwe oever (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
funderingscunet (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
fysisch-chemische waterkwaliteit (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
gebouw (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
gesloten dijkperiode (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
gestuurde boring (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
gewoon onderhoud (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
geïsoleerde watergang (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
grondwatergevoelig natuurgebied (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
hoogwatervoorziening (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
houtgewas (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
inerte goederen (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
inkassing (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
insteek (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
insteekhaven (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
interceptiebemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
inundatie (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
inwonerequivalent (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kanosteiger (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kerende hoogte (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kernzone (van een watergang) (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kleiwinput (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kritische punt van een bouwput (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kruin (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kwel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kwetsbaar gebied (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
kwetsbare bebouwing (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
langshaven (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
leggerprofiel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
maaiveld (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
maalstop (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
natuurvriendelijke oever (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderbemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderhoudslegger (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderhoudspad (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderhoudsroute (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderhoudsvaarwater (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onderwaterdrainage (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
onttrekkingsfilter (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
opbarsten (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
open bemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
opmaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
oppervlaktewater (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
opstuwing (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
overige waterkering (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
peilafwijking (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
peilbeheer (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
peilbesluit (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
peilregelend kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
peilscheidend kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
piping (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
plasberm (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
polderpeil (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
primaire watergang (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
profiel van vrije ruimte (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
profielenlegger (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
protocol 2001 (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
protocol 2101 (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
regionale waterkering (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
rijksdriehoeksstelsel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
scheidende laag (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
schermbemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
schutkoker (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
secundaire watergang (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
sediment (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
septic tank (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
sleufbemaling (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
slootwaaier (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
steiger (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
stijghoogte (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
straatpot (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
talud (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
tertiaire watergang (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
terugbrengen van water in de bodem (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verbindingsduiker (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verdroging (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verharde kruin (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verheelde waterkering (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verlanden (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
verlanding (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
vernatting (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
vigerend beleid (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
warmtevracht (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterbeheerder (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterbezwaar (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterbezwaarlijkheid (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
watergang (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterkerend vermogen (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterkerende constructie (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterkering (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterlijn (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
waterspiegel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
watervoerend pakket (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
wegzijging (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
windsingel (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
zandbed (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
zandwinput (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
zomerkade (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024
zone waterstaatswerk (Begrip)Vastgesteld inWaterschapsverordening 2024