NEN-EN-ISO 13395

Eigenschappen

Label (nl)NEN-EN-ISO 13395
Definitie (nl)NEN-EN-ISO 13395:1997 nl - Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie
Toelichting (nl)Deze norm geeft een methode voor de bepaling van nitriet-(N), nitraat-(N) of de som van beide [nitriet/nitraat-(N)] in verschillende soorten water (zoals grond-, drink-, oppervlakte- en afvalwater) in massaconcentraties van 0,01 mg/l tot 1 mg/l voor nitriet-(N) en van 0,2 mg/l tot 20 mg/l voor nitriet/nitraat-(N), beide in het onverdunde monster. Het toepassingsgebied kan worden gewijzigd door de werkomstandigheden te wijzigen.
Exacte overeenkomsthttps://www.nen.nl/nen-en-iso-13395-1997-nl-25448
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Id-a840cac8-0c73-8318-a306-d109d32b34b3Is bron voor
Id-a840cac8-0c73-8318-a306-d109d32b34b3Vastgesteld in