protocol 2001


Eigenschappen

Label (nl)protocol 2001
Definitie (nl)het geldende protocol 2001 voor het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, zoals opgesteld door het SIKB.
Toelichting (nl)op peildatum 23-01-2024 was versie 6.0 de actuele versie. De SIKB, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
protocol 2001Bron van
protocol 2001Gerelateerd
protocol 2001Is bron voor
protocol 2001Lid van collectie
protocol 2001Vastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
protocol 2101 (Begrip)Gerelateerdprotocol 2001
Rdf.jpg