protocol 2101


Eigenschappen

Label (nl)protocol 2101
Definitie (nl)het geldende protocol 2101 voor het mechanisch boren, zoals opgesteld door het SIKB.
Toelichting (nl)op peildatum 23-01-2024 was versie 4.1 de actuele versie. De SIKB, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldWaterschapsverordening 2024: het geldende protocol 2101 voor het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, zoals opgesteld door het SIKB.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
protocol 2101Bron van
protocol 2101Gerelateerd
protocol 2101Is bron voor
protocol 2101Lid van collectie
protocol 2101Vastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
protocol 2001 (Begrip)Gerelateerdprotocol 2101
Rdf.jpg