Kennisbank

Begrippen[bewerken]

Deze kennisbank bevat informatie over de begrippen die het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gebruikt. Begrippen zijn vastgesteld en worden organisatiebreed gebruikt. Overeenstemming over de betekenis van deze begrippen is van belang, omdat zij de betekenis en reikwijdte van de te gebruiken begrippen bepalen.

We geven van een begrip de formele definitie die we gebruiken in onze regelgeving (keur, beleidsnota's e.d.), de publieksvriendelijke toelichting voor de lezers van de website en extra informatie om een begrip toe te lichten. We kunnen foto's en plaatjes toevoegen, maar ook links naar de website en links naar onze digitale kaarten. We kunnen relaties tussen begrippen leggen: stuw verwijst naar kunstwerk, kunstwerk verwijst naar stuw, duiker, gemaal etc.

De begrippen zijn normatief als dit is aangeven met de status "vastgesteld". We sluiten zoveel mogelijk aan op de Aquo-standaard en andere landelijke lijsten.

Ga hier direct naar de begrippen van A tot Z of naar de begrippenlijst inclusief de definities. In de Kennisbank zijn inmiddels 459 begrippen opgenomen. Handige pagina's inspireert u mogelijk on nog meer uit de Kennisbank te halen.

Voorbeelden:We ontsluiten onze Kennisbank ook op een manier waarop het gemakkelijk is om te zien welke andere organisaties (niet alleen waterschappen of watergerelateerde instanties) informatie over een begrip hebben. Daardoor wordt het eenvoudiger om dezelfde taal te gaan spreken. Maar ook om duidelijk te maken dat niet iedereen dezelfde taal kán spreken.Het kantoor van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden