Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Eigenschappen

Label (nl)Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Definitie (nl)een waterschap dat gaat over een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland.
Toelichting (nl)het werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.
Publieksvriendelijke toelichtinghet waterschap dat het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland regelt.
AfkortingHDSR
In AquoNee
Statusconcept
Afbeelding vanHet logo van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het bestaat uit een gestyleerde zwaan (rood) en vis (blauw)
Het kantoor van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenIs bron voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg