waterbeheer


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheer
Definitie (nl)het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.
Publieksvriendelijke toelichtinghet totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b0e09c61-7c23-47ff-8ee6-07da4952571a
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
waterbeheerBron van
waterbeheerIs bron voor
waterbeheerLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg