CMS

Tabel met gekoppelde CMS-begrippen

Eigenschappen

Label (nl)CMS
Toelichting (nl)CMS is het Content Management-Systeem van HDSR en wordt gebruikt voor internet en intranet. CMS gebruikt de publieksvriendelijke toelichting van een begrip.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Algemeen Bestuur (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
Dagelijks Bestuur (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
afkoppelen (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
afvalwater (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
afvalwaterketen (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
afwateren (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
aquaduct (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
baggerboot (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
baggerdepot (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
baggeren (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
baggerspuit (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
bellenbeluchting (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
bergingsgebied (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
blauwalg (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
boezem (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
bronbemaling (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
debiet (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
dijkbewaking (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
dijkgraaf (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
drainage (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
duiker (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
erfscan (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
freatisch grondwater (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
hoogheemraad (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
hoogwatervoorziening (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
ingezetenenomslag (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
inlaat (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
inundatie (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
kamervispassage (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
kunstwerk (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
kweldam (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
legger (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
lozingsbesluit (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
maalstop (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
oeverbescherming (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
onderbemaling (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
oppervlaktewater (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
overige waterkering (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
peilbeheer (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
peilbesluit (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
riooloverstort (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
schouw (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
stuw (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
tertiaire watergang (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
vaarwegbeheer (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
verlanding (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
vispassage (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
waterbeheer (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
waterberging (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
watergang (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
watergebiedsplan (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
waterkering (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
wateroverlast (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
watersysteemheffing (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
waterwetvergunning (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a
waterzuiveringsheffing (Begrip)Is bron voorId-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a