werken


Eigenschappen

Label (nl)werken
Definitie (nl)alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan.
Toelichting (nl)voor de Keur relevante voorbeelden zijn windbemalinginstallaties, gemalen, steigers, oeverbescherming, duikers, dammen, drijfbalken, roosters en waterkerende werken in waterkeringen, inclusief schotbalken en andere afsluitmiddelen.
Publieksvriendelijke toelichtingalle constructies die door mensen zijn gemaakt of ontstaan.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0e13f10a-2e51-441b-9851-6336071e1a64
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werkenBron van
werkenLid van collectie
werkenVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg