waterbeheerder


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheerder
Definitie (nl)de aangewezen overheidsinstantie die zorgdraagt voor het beheer van watersystemen, zoals opgenomen in de Omgevingswet.
Toelichting (nl)In Nederland zijn dit onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen.
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c4c02bf0-b0ff-4fcc-a757-5cc52b5ce7ba
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerderBron van
waterbeheerderIs bron voor
waterbeheerderLid van collectie
waterbeheerderVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR op 13-7-2023 een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2307-0016.