overige waterkering


Eigenschappen

Label (nl)overige waterkering
Definitie (nl)een categorie waterkeringen, niet zijnde primaire waterkeringen, regionale waterkeringen of zomerkades.
Toelichting (nl)de definitie wijkt af van Aquo omdat bij HDSR zomerkades hier niet onder vallen.
Publieksvriendelijke toelichtingalle kades langs kleinere watergangen en zomerkaden, die niet tot de categorie primaire of regionale waterkeringen behoren.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken/overige-keringen/
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-265cf87c-19a5-4143-8711-a2c73f042e9c
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overige waterkeringBreder
overige waterkeringBron van
overige waterkeringIs bron voor
overige waterkeringLid van collectie
overige waterkeringVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg