peilafwijking


Eigenschappen

Label (nl)peilafwijking
Definitie (nl)een afwijking van de waterstanden in het peilbesluit waarvoor door het waterschap een vergunning is afgegeven of die als zodanig in het peilbesluit zijn opgenomen.
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2f3fc96d-b902-49c9-899d-724a20297756
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldBeleidsnota peilbeheer 2019: op- en onderbemalingen. Dit zijn afwijkingen van de waterstanden in het peilbesluit waarvoor een vergunning is afgegeven door het waterschap of die als zodanig in het peilbesluit zijn opgenomen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilafwijkingBron van
peilafwijkingGerelateerd
peilafwijkingIs bron voor
peilafwijkingLid van collectie
peilafwijkingVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afwijkend peil (Begrip)Gerelateerdpeilafwijking
Rdf.jpg