dijklichaam


Eigenschappen

Label (nl)dijklichaam
Definitie (nl)een aangelegde waterkering van grond, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen.
Toelichting (nl)het dijklichaam bestaat technisch gezien uit de kruin, met aan weerszijde taluds en met inbegrip van eventuele bermen en een vlak gedeelte van een bepaalde breedte aan weerszijden of tot aan de bodem van een naastliggende watergang.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: een waterkerende constructie, meestal een opgeworpen aarden wal al dan niet met stenen of asfalt bedekt, bedoeld om het land erachter te beschermen tegen overstroming.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijklichaamBron van
dijklichaamIs bron voor
dijklichaamLid van collectie
dijklichaamVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2211-0023.