gesloten dijkperiode


Eigenschappen

Label (nl)gesloten dijkperiode
Definitie (nl)de periode van 1 oktober tot 1 april.
Toelichting (nl)gedurende deze nattere winterperiode is het verrichten van werkzaamheden aan primaire waterkeringen of zomerkaden niet of slechts beperkt toegestaan.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gesloten dijkperiodeGerelateerd
gesloten dijkperiodeIs bron voor
gesloten dijkperiodeLid van collectie
gesloten dijkperiodeVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beweidingsverbod (Begrip)Gerelateerdgesloten dijkperiode
Rdf.jpg