onderwaterdrainage


Eigenschappen

Label (nl)onderwaterdrainage
Definitie (nl)het met behulp van drainagebuizen kunstmatig ontwateren van de bodem, of brengen van oppervlaktewater in de bodem. De drainagebuizen liggen onder het winterpeil maar boven het zomerpeil, waardoor in de winterperiode de drainagebuizen draineren en in de zomerperiode de drainagebuizen oppervlaktewater in de bodem brengen.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderwaterdrainageBron van
onderwaterdrainageIs bron voor
onderwaterdrainageVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg