talud


Eigenschappen

Label (nl)talud
Definitie (nl)een onder helling gelegen vlak.
Publieksvriendelijke toelichtingschuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9d980002-f017-4a56-b074-316c5d8110a8
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020, Legger oppervlaktewateren 2020: het schuine zijvlak van een waterkering, een watergang of een bouwput enz.
Afbeelding vanDwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek, kant water, aslijn, talud, waterdiepte, onderhoudsdiepte, waterspiegel, ingreepmaat, onderhoudsmaat, breedte op de waterspiegel, beschermingszone en kernzone.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
taludAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
taludBron van
taludGerelateerd
taludIs bron voor
taludLid van collectie
taludVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droge talud (Begrip)Bredertalud
taludhelling (Begrip)Gerelateerdtalud
taludverflauwing (Begrip)Gerelateerdtalud
Rdf.jpg