niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam


Eigenschappen

Label (nl)niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Definitie (nl)een ander oppervlaktewaterlichaam dan een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.
In AquoNee
Exacte overeenkomsthttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-400.html
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaamBron van
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaamGerelateerd
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaamIs bron voor
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaamLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdniet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Rdf.jpg