belanghebbende


Eigenschappen

Label (nl)belanghebbende
Definitie (nl)de geïnteresseerde partij, ofwel degene die een belang heeft in een watermanagement aangelegenheid, waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron.
Toelichting (nl)tot de belanghebbenden behoren de volgende groepen:
- bevoegd gezag voor de hulpbron
- belangengroepen
- algemene publiek
De watermanager behoort in de regel tot een van de eerste twee groepen.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fa70ea82-2141-48c5-9109-f72409d6ba5f
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belanghebbendeBron van
belanghebbendeIs bron voor
belanghebbendeLid van collectie
belanghebbendeVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg