gestuurde boring


Eigenschappen

Label (nl)gestuurde boring
Definitie (nl)een sleufloze boortechniek voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: als begrip "horizontaal gestuurde boring" met definitie "een sleufloze boring waarbij de boorkop kan worden gevolgd en gestuurd, voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur."

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gestuurde boringBron van
gestuurde boringGerelateerd
gestuurde boringIs bron voor
gestuurde boringLid van collectie
gestuurde boringVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boogboring (Begrip)Gerelateerdgestuurde boring
in- of uittredepunt (Begrip)Gerelateerdgestuurde boring
Rdf.jpg