in- of uittredepunt


Eigenschappen

Label (nl)in- of uittredepunt
Definitie (nl)het begin- en eindpunt van een ondergrondse gestuurde boring, waar deze (weer) aan het aardoppervlak zichtbaar is.
Synoniem (nl)intredepunt, uittredepunt
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanIn- of uittredepunt tov zone waterstaatswerk.png

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
in- of uittredepuntBron van
in- of uittredepuntGerelateerd
in- of uittredepuntVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boogboring (Begrip)Gerelateerdin- of uittredepunt
horizontaal gestuurde boring (Begrip)Gerelateerdin- of uittredepunt


Rdf.jpg