in- of uittredepunt


Eigenschappen

Label (nl)in- of uittredepunt
Definitie (nl)het begin- en eindpunt van een ondergrondse gestuurde boring, waar deze (weer) aan het aardoppervlak zichtbaar is.
Synoniem (nl)intredepunt, uittredepunt
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanHet in- en uittredepunt van een gestuurde boring bij een waterkering gerelateerd aan de zone waterstaatswerk
Het in- of uittrede punt van een gestuurde boring geïllustreerd bij een waterkering. Hierbij kan het punt binnen of buiten de zone waterstaatswerk liggen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
in- of uittredepuntBron van
in- of uittredepuntGerelateerd
in- of uittredepuntVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boogboring (Begrip)Gerelateerdin- of uittredepunt
gestuurde boring (Begrip)Gerelateerdin- of uittredepunt


Rdf.jpg