Keur 2020

Eigenschappen

Label (nl)Keur 2020
Datum vaststelling2020-10-07
Vastgesteld doorAlgemeen bestuur
CVDRhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623084

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
GHG (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
GHS (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
GLG (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
GLS (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
HAS-kast (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
aanmeervoorziening (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
aanvoeren (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
activiteit (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
afmeervoorziening (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
afvoeren (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
afwijkend peil (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
baggerspecie (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
beheergebied (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
beheersmaatregel (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bemalen drainage (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bemaling (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bentoniet (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
beplanting (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
beschermingszone (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
beweiden (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bewerken van gronden (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
binnenberm (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
binnensloot (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
binnentalud (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bodemsanering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
boezemkade (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
boogboring (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bouwput (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bouwputbemaling (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
bouwwerk (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
calamiteit (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
college (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
dam met duiker (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
damwand (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
deklaag (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
doorgaand object bij een watergang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
doorvoernorm (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
droge talud (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
dämmer (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
een waterkering met klein risico (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
eerste vaste zandlaag (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
eerste watervoerend pakket (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
erosiebestendige bekleding (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
freatisch grondwater (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
funderingscunet (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
gebruiker (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
geroerde grond (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
gesloten dijkperiode (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
geïsoleerde watergang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
grondboring (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
grondverdringende paal (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
grondwater (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
grondwateronttrekking (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
grondwatersanering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
handelingen (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
helofytenfilter (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
hoogwatervoorziening (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
in- of uittredepunt (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
inblazen van kabels (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
infiltreren van water (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
initiatiefnemer (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
inkassing (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
inlaatduiker (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
insteek (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
insteekhaven (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
interceptiebemaling (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
kanoroute (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
kerende hoogte (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
kernzone (van een watergang) (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
keur (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
kritische punt van een bouwput (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
kwetsbare bebouwing (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
lasgat (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
lozen van water (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
m-mv (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
maalstop (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
mantelbuis (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
object bij een watergang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
object bij een waterkering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
oever (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onderhoudsvaarwater (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onderwaterdrainage (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onttrekken (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onttrekkingsinrichting (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onttrekkingsperiode (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
onttrekkingspunt (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
ontwateringsdiepte (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
opmaling (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
oppervlaktewater (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
opstuwing (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
overgedimensioneerde waterkering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
overige waterkering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
overlaging (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
peilbesluit (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
peilbuis (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
peilgebied (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
peilregelend kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
peilscheiding (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
piping (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
polderpeil (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
prikpaal (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
primaire watergang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
proefsleuf (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
regionale waterkering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
retourbemaling (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
schaatsroute (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
scheidende laag (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
schouwsloot (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
schutkoker (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
secundaire watergang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
slootwaaier (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
sondering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
spindelafsluiting (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
steiger (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
stijghoogte (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
straatpot (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
stuwput (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
taludverflauwing (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
terugbrengen van water in de bodem (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
theoretisch profiel (van de waterkering) (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
uitlogend materiaal (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
uitstroomvoorziening (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
vaarleiding (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
vaarweg (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
verhang (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
verhard oppervlak (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
verheelde waterkering (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
verlanding (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
versneld afvoeren en lozen van hemelwater (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
vlonder (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
voorkeursvolgorde (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
water bestemd voor menselijke consumptie (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterbank (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterbergend vermogen (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterberging (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterbezwaar (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
wateropgave (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
wateroverlast (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterstaatswerk (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
waterstaatswerkzone (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
watersysteem (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
watertekort (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
watervergunning (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
watervoerend pakket (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
wegzijging (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
werken (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
windsingel (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
zomerkade (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
zone waterstaatswerk (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020
zwelklei (Begrip)Vastgesteld inKeur 2020