waterkering


Eigenschappen

Label (nl)waterkering
Definitie (nl)een kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
Publieksvriendelijke toelichtingeen dijk of kade. Het heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken/
HDSR digitale kaartde kaart en dataset waterkeringenlijn in het Open Data Portaal
de kaart en dataset kenmerkende profiellijn in het Open Data Portaal
Synoniem (nl)dijk
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a08f373c-c01b-4fed-8877-defd595536b5
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken, beschermingszones en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, zoals aangegeven op de legger of de keurkaart.
Afbeelding vanEen waterkering met daarop een niet-waterkerend object. In dit geval een lantaarpaal
3D weergave van een waterkering waarin deze begrippen aangegeven zijn: buitenberm, buitenteen, buitentalud, kruin, binnentalud, binnenteen, binnenberm en teemsloot

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringBreder
waterkeringBron van
waterkeringGerelateerd
waterkeringIs bron voor
waterkeringLid van collectie
waterkeringVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bekledingsconstructie (Begrip)Brederwaterkering
boezemkade (Begrip)Brederwaterkering
compartimenteringssysteem (Begrip)Brederwaterkering
dam (Begrip)Brederwaterkering
een waterkering met klein risico (Begrip)Brederwaterkering
niet-waterkerend object (Begrip)Brederwaterkering
overgedimensioneerde waterkering (Begrip)Brederwaterkering
overige waterkering (Begrip)Brederwaterkering
primaire waterkering (Begrip)Brederwaterkering
profiel van vrije ruimte (Begrip)Brederwaterkering
regionale waterkering (Begrip)Brederwaterkering
steenzetting (Begrip)Brederwaterkering
toplaag (Begrip)Brederwaterkering
verheelde waterkering (Begrip)Brederwaterkering
zomerkade (Begrip)Brederwaterkering
dijkpaal (Begrip)Gerelateerdwaterkering
gesloten dijkperiode (Begrip)Gerelateerdwaterkering
profiel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
referentiepunt (Begrip)Gerelateerdwaterkering
zone waterstaatswerk (Begrip)Gerelateerdwaterkering
Rdf.jpg