primaire waterkering


Eigenschappen

Label (nl)primaire waterkering
Definitie (nl)een waterkering die bescherming biedt tegen overstroming door water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat van hoge stormvloed, hoog opperwater van een van de grote rivieren, hoog water van het IJsselmeer of het Markermeer, of een combinatie daarvan, en van het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.
Publieksvriendelijke toelichtingeen primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier (dijk).
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken/primaire-keringen/
AfkortingPWK
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/PrimaireWaterkering
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldLegger primaire keringen 2020: Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
primaire waterkeringBreder
primaire waterkeringBron van
primaire waterkeringIs bron voor
primaire waterkeringLid van collectie
primaire waterkeringVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. In aquo staat een afwijkende definitie. De definitie in hogere wetgeving heeft voorrang op aquo.