LOW

Tabel met gekoppelde begrippen in de LOW

Eigenschappen

Label (nl)LOW
Toelichting (nl)label voor de Legger Oppervlaktewateren. Er zijn ook vergelijkbare labels LPK (Legger Primaire Waterkeringen) en LRK (Legger Regionale Waterkeringen)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onderhoudslegger (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96
ondersteunend kunstwerk (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96
profielenlegger (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96
waterkering (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96
waterschapsverordening (Begrip)Is bron voorId-7bc8c070-d989-d382-00bd-6a9ef3945a96