ondersteunend kunstwerk


Eigenschappen

Label (nl)ondersteunend kunstwerk
Definitie (nl)een kunstwerk dat van belang is voor en ten dienste staat van het watersysteembeheer, zoals gemalen, dammen, duikers, sluizen, stuwen en inlaatwerken.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldLegger oppervlaktewateren 2020: een kunstwerk dat van belang is voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding en in de legger is opgenomen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ondersteunend kunstwerkBreder
ondersteunend kunstwerkBron van
ondersteunend kunstwerkIs bron voor
ondersteunend kunstwerkVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg