omgevingswet

Eigenschappen

Label (nl)omgevingswet

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
omgevingswetBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
aanvoeren (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
afvalwater (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
afvoeren (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
beplanting (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
bergingsgebied (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
binnenberm (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
bouwwerk (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
bronbemaling (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
doorstroomprofiel (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
drainage (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
drooglegging (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
eigenaar (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
grondwaterlichaam (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
grondwateronttrekking (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
grondwaterstand (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
infiltreren van water (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
inlaat (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
inlaatduiker (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
kunstwerk (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
kwel (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
legger (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
leggerprofiel (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
omgevingsvergunning (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
onderbemaling (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
onderhoudslegger (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
onttrekkingsinrichting (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
peilafwijking (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
peilbeheer (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
peilbesluit (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
primaire waterkering (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
profielenlegger (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
retourbemaling (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
schouwsloot (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
talud (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
verval (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
waterdiepte (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
waterkering (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
wateroverlast (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
waterschapsverordening (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
waterspiegel (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
waterstaatswerk (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
wegzijging (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
wegzijging (Begrip)Lid van collectieomgevingswet
werken (Begrip)Lid van collectieomgevingswet