doorstroomprofiel


Eigenschappen

Label (nl)doorstroomprofiel
Definitie (nl)de onder de waterspiegel gelegen dwarsdoorsnede van een watergang.
Publieksvriendelijke toelichtingde combinatie van breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel.
Synoniem (nl)natte profiel, hydraulisch profiel
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cc3b71fd-033a-4728-aaf3-b89083459869
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: het onder de waterspiegel gelegen oppervlak van de dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater of (ondersteunend) kunstwerk.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doorstroomprofielBron van
doorstroomprofielIs bron voor
doorstroomprofielLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg