wegzijging


Eigenschappen

Label (nl)wegzijging
Definitie (nl)de neerwaartse stroming van (grond-)water door een slecht doorlatende laag.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ef004a4b-3c52-480d-a769-06d62d1d84b9
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: neerwaartse stroming van grondwater of wegstromen van oppervlaktewater in de bodem.
Beleidsnota peilbeheer 2019: neerwaartse stroming van grondwater.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegzijgingBron van
wegzijgingLid van collectie
wegzijgingVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg