waterspiegel


Eigenschappen

Label (nl)waterspiegel
Definitie (nl)het grensvlak tussen water en lucht.
Publieksvriendelijke toelichtingde bovenkant van het wateroppervlak.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fb1b9624-2f87-4f52-a186-4096b807fc05
Statusvastgesteld
Afbeelding vanDwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek, kant water, aslijn, talud, waterdiepte, onderhoudsdiepte, waterspiegel, ingreepmaat, onderhoudsmaat, breedte op de waterspiegel, beschermingszone en kernzone.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterspiegelBron van
waterspiegelIs bron voor
waterspiegelLid van collectie
waterspiegelVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg