peilbesluit


Eigenschappen

Label (nl)peilbesluit
Definitie (nl)een bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in watergangen.
Toelichting (nl)het peilbesluit bestaat uit een tabel met waterpeilen, een peilbesluitkaart en een toelichting.
Publieksvriendelijke toelichtingbesluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor meerdere jaren de waterpeilen vaststelt.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/buurt/peilbesluiten/
HDSR digitale kaarthttp://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d933098d-f38b-433d-a77c-8e1849818647
Statusvastgesteld
Afbeelding vanDe ruimtelijke weergave van de peilbesluiten in het beheergebied van HDSR

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilbesluitAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
peilbesluitBron van
peilbesluitGerelateerd
peilbesluitIs bron voor
peilbesluitLid van collectie
peilbesluitVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
conserverend peilbesluit (Begrip)Brederpeilbesluit
peilbesluitgebied (Begrip)Brederpeilbesluit
Rdf.jpg