bouwwerk


Eigenschappen

Label (nl)bouwwerk
Definitie (nl)een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart.
Publieksvriendelijke toelichtingconstructie van hout, steen of ander materiaal, inclusief de installaties die daarbij horen.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Bouwwerk
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwwerkBreder
bouwwerkBron van
bouwwerkIs bron voor
bouwwerkLid van collectie
bouwwerkVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. In aquo staat een afwijkende definitie. De definitie in hogere wetgeving heeft voorrang op aquo.