grondwaterlichaam


Eigenschappen

Label (nl)grondwaterlichaam
Definitie (nl)een afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Grondwaterlichaam
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldBeleidsnota peilbeheer 2019 en Keur 2020: een samenhangende grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterlichaamBron van
grondwaterlichaamLid van collectie
grondwaterlichaamVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg

N.B. Aquo hanteert dezelfde definitie maar de hogere wetgeving is hier leidend.