bergingsgebied


Eigenschappen

Label (nl)bergingsgebied
Definitie (nl)een krachtens de Omgevingswet voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
Publieksvriendelijke toelichtingaangelegde opvangplek voor overtollig water van rivieren na bijvoorbeeld hevige regenval.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/calamiteitenberging/
Synoniem (nl)waterbergingsgebied
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Bergingsgebied
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020, Legger oppervlaktewateren 2020: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
Afbeelding vanEen luchtfoto van het gevulde waterbergingsgebied De Hooge Boezem

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsgebiedAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
bergingsgebiedBron van
bergingsgebiedGerelateerd
bergingsgebiedIs bron voor
bergingsgebiedLid van collectie
bergingsgebiedVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inundatie (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
waterberging (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
Rdf.jpg

N.B. Aquo hanteert dezelfde definitie maar de hogere wetgeving is hier leidend.