Onderhoudsverordening 2024

Eigenschappen

Label (nl)Onderhoudsverordening 2024
Datum vaststelling2023-12-20
Vastgesteld doorAlgemeen Bestuur
CVDRhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR710019

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangrenzend eigenaar (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
bergingsgebied (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
beschermingszone (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
beschoeiing (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
bovenpeil (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
buitengewoon onderhoud (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
college (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
droge talud (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
eigenaar (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
gewoon onderhoud (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
gewoon onderhoud watergangen (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
gewoon onderhoud waterkeringen (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
ingreepmaat (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
kernzone (van een watergang) (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
kopeinde (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
maaiveld (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
natte profiel (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
omgevingsvergunning (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
onderhoudsdiepte (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
onderhoudslegger (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
onderhoudsmaat (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
onderpeil (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
ondersteunend kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
peilbesluit (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
profielenlegger (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
projectbesluit (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
schouwpeil (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
spoorwegbeheerder (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
waterdiepte (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
waterkering (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
waterschapsverordening (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
waterspiegel (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
waterstaatswerk (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024
wegbeheerder (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudsverordening 2024