kopeinde


Eigenschappen

Label (nl)kopeinde
Definitie (nl)het uiteinde van een perceel dat aan meerdere zijden wordt omgeven door een oppervlaktewaterlichaam.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldals het begrip "kopeinde van percelen"

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kopeindeBron van
kopeindeIs bron voor
kopeindeVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg