buitengewoon onderhoud


Eigenschappen

Label (nl)buitengewoon onderhoud
Definitie (nl)het zorgen voor de instandhouding van een waterstaatswerk.
Toelichting (nl)het gaat hier om onderhoud dat conform de legger wordt uitgevoerd. Bij watergangen gaat het om het verwijderen van bagger, het herstellen van grootschalige erosie en afkalving. Bij waterkeringen gaat het om onderhoud aan de vorm en constructie (het profiel), zoals grootschalige herstelwerkzaamheden en herprofilering van het talud. Bij andere kunstwerken gaat het ook om onderhoud aan de vorm en constructie, zoals herstelwerkzaamheden aan een kunstwerk en/of een beschoeiing.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f605ccc7-c7b1-4a44-ba30-d7d6cf0d6700
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: (groot) onderhoud waarbij de watergang, indien het bestaande profiel kleiner is geworden dan het profiel dat in de Legger staat, weer in overeenstemming wordt gebracht met het oorspronkelijke profiel zoals aangegeven in de Legger.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
buitengewoon onderhoudBron van
buitengewoon onderhoudGerelateerd
buitengewoon onderhoudIs bron voor
buitengewoon onderhoudVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gewoon onderhoud watergangen (Begrip)Gerelateerdbuitengewoon onderhoud
gewoon onderhoud waterkeringen (Begrip)Gerelateerdbuitengewoon onderhoud
onderhoudsplichtige (Begrip)Gerelateerdbuitengewoon onderhoud
Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR op 7/11/22 een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2211-0009.