onderhoud


Eigenschappen

Label (nl)onderhoud
Definitie (nl)maatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.
Toelichting (nl)het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden maakt onderscheid in gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud. Bij het gewoon onderhoud gaat het om het uitvoeren van klein onderhoud om het waterstaatswerk te kunnen laten functioneren. Bij buitengewoon onderhoud om groot onderhoud om het waterstaatswerk in stand te houden.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-06760094-abc1-4731-ba73-bec43f3bcf57
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldBeleidsnota peilbeheer 2019: gewoon onderhoud omvat a) het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de afvoer, aanvoer en/of berging van water hinderen, b) schonen (maaien en indien nodig verwijderen van begroeiing) en c) het in stand houden van oevers, taluds en bijbehorende verdedigingswerken. Zie voor de uitgebreide uitleg de legger.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudBron van
onderhoudLid van collectie
onderhoudVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belangrijke tertiaire watergang (Begrip)Brederonderhoud
gewoon onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
onderhoudsroute (Begrip)Brederonderhoud
onderhoudsplichtige (Begrip)Gerelateerdonderhoud


Rdf.jpg