aangrenzend eigenaar


Eigenschappen

Label (nl)aangrenzend eigenaar
Definitie (nl)de eigenaar van het perceel of de percelen grenzend aan de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam.
Synoniem (nl)aangelande, aanliggend eigenaar, aangrenzende eigenaar
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f30f62f2-eb70-4a4d-b079-2335c92ca268
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020, Legger oppervlaktewateren 2020: aangelande: degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een aan de kernzone van oppervlaktewater grenzende perceel.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangrenzend eigenaarBron van
aangrenzend eigenaarIs bron voor
aangrenzend eigenaarVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eigenaar (Begrip)Gerelateerdaangrenzend eigenaar
Rdf.jpg