schouwpeil


Eigenschappen

Label (nl)schouwpeil
Definitie (nl)het waterpeil ten opzichte waarvan hoogtes worden gerelateerd.
Toelichting (nl)het schouwpeil is gelijk aan het onderpeil in peilgebieden met een zomer- en winterpeil en in peilgebieden in de Vinex-locatie Leidsche Rijn met een flexibel peilbeheer. Het schouwpeil is in overige gebieden gelijk aan het gemiddelde van het onderpeil en bovenpeil. Als uit het peilbesluit geen bovenpeil afgeleid kan worden, dan geldt het onderpeil en andersom.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schouwpeilBron van
schouwpeilIs bron voor
schouwpeilVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterdiepte (Begrip)Gerelateerdschouwpeil
Rdf.jpg