flexibel peilbeheer


Eigenschappen

Label (nl)flexibel peilbeheer
Definitie (nl)een vorm van peilbeheer waarbij het waterpeil vrij kan fluctueren binnen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens.
Toelichting (nl)onder invloed van neerslag, verdamping, kwel en wegzijging kan het peil fluctueren binnen deze marges. Het water wordt afgevoerd wanneer het waterpeil de bovengrens overschrijdt. Het waterschap laat water in, wanneer het waterpeil zakt tot onder de ondergrens. Er wordt dus niet gestuurd op grondwaterstanden zoals bij dynamisch peilbeheer.
Synoniem (nl)peilbeheer, flexibel
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c97f1298-4f2a-4ecc-96d9-59cc6f88c1a5
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
flexibel peilbeheerBreder
flexibel peilbeheerBron van
flexibel peilbeheerGerelateerd
flexibel peilbeheerLid van collectie
flexibel peilbeheerVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve peilverhoging (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
beheermarge (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
dynamisch peilbeheer (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
flexibilisering peilbeheer (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
natuurlijk peil (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
peilbeheer (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
praktijkpeil (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
streefpeil (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer
sturingsmarge (Begrip)Gerelateerdflexibel peilbeheer


Rdf.jpg