projectbesluit


Eigenschappen

Label (nl)projectbesluit
Definitie (nl)een projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2. van de Omgevingswet.
Toelichting (nl)een projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk. Het projectbesluit is bedoeld om complexe projecten met een publiek belang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de aanleg of uitbreiding van een snelweg of de versterking van een primaire waterkering.
In AquoNee
Exacte overeenkomsthttps://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/begrippen/detail?uri=http:%2F%2Fwetgeving.omgevingswet.overheid.nl%2Fwetgeving%2Fid%2Fconcept%2FProjectbesluit
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
projectbesluitBron van
projectbesluitIs bron voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg