Beheerregister

Eigenschappen

Label (nl)Beheerregister
Toelichting (nl)In het beheerregister legt het waterschap de gegevens vast die relevant zijn voor het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater voor zover dit een ruimtelijke context heeft.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
af-/aanvoergebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
afsluiter (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
afsluitmiddel (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
afvoergebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
aquaduct (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
bekledingsconstructie (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
bergingsgebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
brug (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
compartimenteringssysteem (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
coupure (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
dam (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
dijkpaal (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
drainagepomp (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
drainageput (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
drainagevlak (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
duiker (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
gemaal (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
hevel (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
hydro-object (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
inspectieput (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
insteekvlak (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
kathodische bescherming (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
kenmerkende profiellijn (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
kistdam (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
kwelscherm (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
leidingsegment (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
meetinstrument (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
meetpunt (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
natuurvriendelijke oever (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
ontluchter (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
overnamepunt (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
peilbesluitgebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
peilgebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
peilschaal (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
pigginginstallatie (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
pomp (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
praktijkpeilgebied (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
profiel (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
profielverdediging (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
referentiepunt (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
rioolgemaal (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
schade leidingen (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
sifon (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
sluis (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
streefpeil (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
streefpeil (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
stuw (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag asfalt (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag betonbekleding (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag gras (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag losgestort materiaal (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag steenzetting (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
toplaag verpakte bekleding (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
verbindingsstuk (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
vispassage (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
wandconstructie (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
waterdeel (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70
waterkering (Begrip)Is bron voorId-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70