af-/aanvoergebied


Eigenschappen

Label (nl)af-/aanvoergebied
Definitie (nl)een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.
Toelichting (nl)Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop.
Synoniem (nl)boezemgebied
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d4ab33bd-67ae-43b0-8533-f9677536f616

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
af-/aanvoergebiedBron van
af-/aanvoergebiedGerelateerd
af-/aanvoergebiedIs bron voor
af-/aanvoergebiedLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoergebied (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoergebied
Rdf.jpg