sluis


Eigenschappen

Label (nl)sluis
Definitie (nl)een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.
Toelichting (nl)Afsluitbare waterkering tussen twee waterbekkens met verschillend niveau. Een sluis kan dienen om water uit het bekken met de hogere waterstand door te laten of het verschil in waterstand te handhaven. De profielverdediging van de sluis aan de bovenstroomse en benedenstroomse zijde wordt, indien van toepassing, afzonderlijk opgegeven. De koppeling tussen de diverse kunstwerken vindt plaats via de gegevenselementen identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms) en identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms). Identieke naast elkaar gelegen sluizen worden als afzonderlijk kunstwerk beschreven. Alleen met behulp van het gegevenselement Aantal identieke sluizen naast elkaar wordt deze situatie vorm gegeven.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sluisBreder
sluisBron van
sluisIs bron voor
sluisLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg