rioolgemaal


Eigenschappen

Label (nl)rioolgemaal
Definitie (nl)het geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen.
Toelichting (nl)Voor het waterschap zijn in principe alleen de riooleindgemalen interessant waar overdracht van afvalwater plaatsvindt naar een stelsel dat onder beheer van dit waterschap is.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-45a00ae6-7d1c-49d1-88a4-3b261b47fbfe

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolgemaalBron van
rioolgemaalIs bron voor
rioolgemaalLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
overnamepunt (Begrip)Gerelateerdrioolgemaal
Rdf.jpg