natuurvriendelijke oever


Eigenschappen

Label (nl)natuurvriendelijke oever
Definitie (nl)een oever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.
Toelichting (nl)een natuurvriendelijke oever is een door de mens ingerichte oever waarbij ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie expliciet wordt gestimuleerd.
Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd om de ecologische toestand van watergangen te verbeteren en hebben dus nagenoeg altijd de hoofdfunctie ecologie. Daarnaast kan het ook een duurzame oplossing zijn om afkalving tegen te gaan, waarbij planten zich verankeren in de grond en daarmee zorgen voor stabiliteit. Door de flauwe gradiënt en wortelende planten is de oever bestendiger tegen golfslag, peilfluctuatie en intrapping zonder dat een constructie wordt toegepast. In vaarwegen of wateren met harde stroming kiest het waterschap er soms voor om een onderwaterbeschoeiing toe te passen die zorgt dat de natuurvriendelijke oever juist wordt beschermd. Een voordeel is dat een natuurvriendelijke oever relatief onderhoudsarm is met een gemiddelde maaifrequentie van 1x per 3 á 4 jaar.

Binnen HDSR worden twee typen natuurvriendelijke oevers onderscheiden; een plasberm en een flauwe oever.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/oevers/
Synoniem (nl)natuurvriendelijk ingerichte oever
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-eba2fcd8-3bfc-4972-b02a-d6e83054d31e
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020, Legger oppervlaktewateren 2020: een oever die op natuurlijke wijze is ingericht (of zo is ontstaan), met als doel een geleidelijke en brede overgang van nat naar droog te bewerkstelligen die interessant is voor flora en fauna. een deel van het natte profiel (bijvoorbeeld een plas/dras-zone) kan ook onderdeel uitmaken van de natuurvriendelijke oever.
Afbeelding vanAfbeelding van een flauwe oever (boven) en een plasberm
Een dwarsdoorsnede van een flauwe oever
Een dwarsdoorsnede van een watergang met een plasberm

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurvriendelijke oeverBron van
natuurvriendelijke oeverIs bron voor
natuurvriendelijke oeverLid van collectie
natuurvriendelijke oeverVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
flauwe oever (Begrip)Bredernatuurvriendelijke oever
plasberm (Begrip)Bredernatuurvriendelijke oever
Rdf.jpg