plasberm


Eigenschappen

Label (nl)plasberm
Definitie (nl)een natte oeverstrook die langs een watergang wordt aangelegd.
Toelichting (nl)een plasberm maakt onderdeel uit van een waterloop en wordt aangelegd om de biodiversiteit van een oever te vergroten bijvoorbeeld door de groei van (water)planten. De hoogte van de plasberm ligt enigszins onder het waterpeil van de waterloop, waardoor deze het gehele jaar overwegend nat is. De plasberm kan daarnaast dienen als vispaaiplaats en als nestelgebied voor watervogels. Onderscheid wordt gemaakt in diepe en ondiepe plasbermen. De arbitraire grens ligt rond de 40 tot 50 cm waterdiepte.


In vergelijking met een flauwe oever is een plasberm gericht op een groter nat profiel waardoor er meer waterplanten zullen ontwikkelen. Bovendien ontbreken drassige zones vanwege de abrupte overgang van nat naar droog.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/oevers/
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanEen dwarsdoorsnede van een watergang met een plasberm

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
plasbermBreder
plasbermBron van
plasbermGerelateerd
plasbermIs bron voor
plasbermLid van collectie
plasbermVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
flauwe oever (Begrip)Gerelateerdplasberm
Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR op 3 maart 2023 een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2303-0005.