oever


Eigenschappen

Label (nl)oever
Definitie (nl)het boven de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater tot aan de insteek.
Toelichting (nl)het gedeelte boven het laagste streefpeil van het water tot de insteek (bovenrand) van het oevertalud (oeverhelling) de (droge) oever(zone) wordt genoemd. Vaak is sprake van oeverplantengroei in het water, vooral wanneer een deel van het water langs de waterkant ondiep is. In dat geval wordt vaak van een 'natte' oever(zone) gesproken, met name bij natuurvriendelijke oevers.
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2920cdd0-81c9-4a54-a64a-d082423bf680
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverBron van
oeverGerelateerd
  • Aquo: afkalven (Let op: pagina bestaat niet.)
oeverLid van collectie
oeverVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg