flauwe oever


Eigenschappen

Label (nl)flauwe oever
Definitie (nl)een oever met een geleidelijk oplopend talud van de watergang naar het land.
Toelichting (nl)het waterschap spreekt van een flauw talud als de taludhelling 1:3 of flauwer is.

Door het geleidelijk oplopend talud komen alle natuurlijke overgangszones voor en wordt een zo groot mogelijke soortenrijkdom verwacht.

In vergelijking met een plasberm zorgt een flauwe oever voor meer verschillende oeverzones zoals drassige zones, die van belang zijn voor moerasvegetatie. Bij een flauw talud ontstaat daardoor een gelijkere verdeling tussen water- en oevervegetatie. Deze drassige zones ontbreken bij een plasberm vanwege de abrupte overgang van nat naar droog.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanEen dwarsdoorsnede van een flauwe oever

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
flauwe oeverBreder
flauwe oeverBron van
flauwe oeverGerelateerd
flauwe oeverIs bron voor
flauwe oeverLid van collectie
flauwe oeverVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
plasberm (Begrip)Gerelateerdflauwe oever
Rdf.jpg