streefpeil


Eigenschappen

Label (nl)streefpeil
Definitie (nl)de in het peilbesluit opgenomen na te streven oppervlaktewaterstand.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
streefpeilBron van
streefpeilGerelateerd
streefpeilIs bron voor
streefpeilLid van collectie
streefpeilVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve peilverhoging (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
beheermarge (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
dynamisch peilbeheer (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
flexibel peilbeheer (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
flexibilisering peilbeheer (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
natuurlijk peil (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
peilbeheer (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
praktijkpeil (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
sturingsmarge (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
Rdf.jpg